Berättarbyrån på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge startades upp våren 2008 och har sedan dess funnits på sjukhuset. Kärnan i mötena är det muntliga berättandet med eller utan musik som sker på det enskilda rummet eller i väntrum. Berättarbyrån kommer till barnen och ungdomarna där de befinner sig.

I byrån finns lådor och påsar med rekvisita som kan vara till hjälp för de yngre patienterna och för dem som inte har så mycket språk. Barnen kan vara aktiva deltagare om de vill och orkar. Är man lite äldre så räcker det med det talade ordet. Bilder uppstår i åhörarens huvud. Man kan bara bli liggande i sin säng och blunda om man vill. Där barnen önskar det, kan Berättarbyrån finnas med i provtagningssituationer för att hjälpa till med avledning.
 
Under en treårsperiod startade föreningen upp och bedrev berättarverksamhet på Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ). Verksamheten har fortsatt, men drivs sedan 2015 utanför föreningens regi.