SAGOPROJEKT PÅ RYHOV

KulturSjukhuset har sedan 2018 samarbetat med Sjukhusbiblioteket samt Bild och form/gestaltning på Länssjukhuset Ryhov.

Under hösten 2019 anordnades "Höst i Glänta" på entréplan på Ryhov i Jönköping. Då bjöds barn och familjer från sjukhusets avdelningar och mottagningar in till minisagoföreställningar med KulturSjukhuset. I förbindelse med sagoföreställningen kunde barnen uppleva de fina barnboksillustrationerna av Maria Nilsson Thore och Marit Törnqvist.
Om man inte kunde ta sig ner till spelplatsen ordnades en föreställning på barnets rum.

Samarbetet med "sagoföreställningar och konst" kommer fortsätta under 2021. Vi tror att kultur såsom sagor, musik och konst har positiv effekt i vården kring barnen.